sakums 3

„Līgatnes papīrs” par brīvu savāks izlietoto makulatūru un izmantos to pārstrādei. Šis ir lielisks risinājums valsts iestādēm, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 23.jūlijā rīkojuma Nr.422 noteikumus. 

Nododot izlietotos papīra izstrādājumus, Jūs:

lapa Būsiet rīkojušies saimnieciski un videi draudzīgi;
lapa Atbalstīsiet Latvijas ekonomiku;
lapa Iegūsiet ērtu risinājumu makulatūras savākšanai;
lapa Valsts iestādes nodrošinās MK rīkojuma Nr.422 izpildi attiecībā uz papīru!

Izlietotais papīrs ir lielisks resurss. Papīra ražošana no makulatūras saglabā mežu platības no izciršanas, ļauj ietaupīt enerģiju un samazina izmešus gaisā un ūdenī.

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs (avīzes, grāmatas, biroja papīrs, iesaiņojuma papīrs, kartona kastes,..). Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Izlietotais papīrs un kartona iepakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots mums, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu. 

Kad esat izsaiņojuši kartona kasti, izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra un kartona izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

Ja šis izlietotais papīrs nonāk izgāztuvē, atkritumiem sadaloties, rodas cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgas gāzes, tiek piesārņots pazemes un virszemes ūdens un degradējas augsne. Izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.

Mūsu padoms – makulatūru uzkrājiet, tad dodiet ziņu mums, un mēs aizbrauksim pie Jums. Nelielas skaviņas, ar kurām saspraustas pāris lapas, mūs netraucēs.

 

PIETEIKT