bibliotekam 05Grāmatu papīrs tiek ražots no makulatūras, lai saudzētu apkārtējo vidi, popularizētu videi draudzīgu domāšanu un dzīves veidu. Visbiežāk makulatūra tiek iegūta no grāmatām, kuras cilvēkiem vairs nav vajadzīgas, un viņi tās nolemj atdot otrreizējai pārstrādei. Mēs gribētu Jūs aicināt nodot bibliotēkās no aprites (krājumiem) izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus un cita veida makulatūru (biroja papīrs, avīzes, bukleti u.c.).

Viss, kas no Jums nepieciešams – dodiet ziņu, ka Jums ir uzkrājusies makulatūra, kuru vēlaties nodot otreizējai pārstrādei un mēs to izvedīsim.