ml bibliotekam 2016 Lai saudzētu apkārtējo vidi, grāmatu papīrs parasti tiek ražots, pārstrādājot makulatūru. Savukārt makulatūru lielākoties veido grāmatas, kuras cilvēkiem vairs nav vajadzīgas un kuras tie nolemj atdot otrreizējai pārstrādei. SIA „Līgatnes papīrs” nodarbojas ar makulatūras savākšanu un tās tālāku nodošanu pārstrādei papīra ražotājiem. Mēs aicinām bibliotēkas, muzejus un arhīvus laikā no 02.05.2016. līdz 17.11.2016. nodot SIA „Līgatnes papīrs” no aprites (krājumiem) izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus un cita veida makulatūru (biroja papīrs, avīzes, bukleti), savu iespēju robežās iesaistot arī vietējās apkārtnes iedzīvotājus, kuri vēlas palīdzēt palielināt nodotās makulatūras apjomu. Viss, kas bibliotēkām, muzejiem un arhīviem jādara – informējiet mūs, ka jūsu organizācijā ir uzkrājusies makulatūra (grāmatas, žurnāli, bukleti, avīzes u.c.), kuras vēlaties nodot otrreizējai pārstrādei, un SIA „Līgatnes papīrs” to bez maksas izvedīs. KONKURSA AFIŠA | AICINĀJUMS PDF

 


Minimālais nododamās makulatūras apjoms, lai SIA „Līgatnes papīrs” kurjers ierastos pēc makulatūras, ir 600 kg (Rīgai un Rīgas reģionam – 100 kg).

Makulatūru var nodot, tiklīdz savākts vismaz minimālais makulatūras apjoms. Nodošanas apjoms nav ierobežots. Kontaktinformācija makulatūras savākšanas mašīnas izsaukšanai un praktiskiem jautājumiem par uzkrāšanu un izvešanu: Aiga Lorence, 28328248, riga[at]ligatnepaper.lv vai Ilona Ozola, 26621613, makulatura[at]ligatnepaper.lv. Turklāt par katriem laikā no 02.05.2016. līdz 17.11.2016. SIA „Līgatnes papīrs” nodotajiem 1000 kg makulatūras ikviena bibliotēka, arhīvs vai muzejs dāvanā saņems 5 kg biroja papīra (dāvanu saņemšanas laiks – no 25.01.2017. līdz 20.03.2017.). Papildus tās trīs bibliotēkas, kuras no 02.05.2016. līdz 21.11.2016. nodos SIA „Līgatnes papīrs” visvairāk makulatūras, saņems balvā dāvanu karti no RD Electronics:

1. vieta – dāvanu karte 150.00 EUR
2. vieta – dāvanu karte 100.00 EUR
3. vieta – dāvanu karte 50.00 EUR

Bibliotēkas, kuras saņems dāvanu kartes, paziņošana notiks 15.12.2016., publicējot informāciju SIA „Līgatnes papīrs” mājas lapā www.makulatura.lv.

Plašāka informācija pieejama SIA „Līgatnes papīrs” mājas lapā www.makulatura.lv.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
SIA „Līgatnes papīrs”