123Makulatūras savākšanas konkurss ik gadu apvieno simtiem iedzīvotāju un organizāciju darbinieku, veidojot izpratni, ka katra grāmata, periodikas izdevums, sējums vai kopotie raksti, kas tiek izņemti no apgrozības, var uzsākt jaunu – otru dzīvi un ir nozīmīgs posms jaunu produktu ražošanā.

Arī šogad laikā no 2016. gada 2. maija līdz 17. novembrim bibliotēkām, muzejiem un arhīviem bija iespēja nodot SIA „Līgatnes papīrs” makulatūru, lai tā tiktu nodota otrreizējai pārstrādei un jaunu papīra izstrādājumu izgatavošanai, un piedalīties SIA „Līgatnes papīrs” rīkotajā makulatūras savākšanas makulatūras savākšanas konkursā!

Lai konkursu padarītu aizraujošāku, SIA „Līgatnes papīrs” šogad apbalvo dalībniekus, kuri nodevuši visvairāk makulatūras, dāvinot tiem „RD Electronics” dāvanu kartes. Sīvā konkurencē konkursa noslēguma rezultāti ir šādi:

1. vieta – dāvanu karti 150.00 EUR vērtībā saņem Lubānas Pilsētas bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 6732 kg. makulatūras;

2. vieta – dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā saņem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta nozares bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 4850 kg. makulatūras;

3. vieta – dāvanu karti 50.00 EUR vērtībā saņem Jūrmalas Centrālā bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 4730 kg. makulatūras.

Kopējiem spēkiem no konkursa dalībniekiem šogad tika savāktas 132 tonnas makulatūras!
Paldies visiem dalībniekiem!

Aicinam arī ikvienu bibliotēku, muzeju vai arhīvu, laikā no 25.01.2017. līdz 20.03.2017. SIA „Līgatnes papīrs” birojā, Brīvības gatvē 401-1 saņemt papīru, kas nopelnīts piedaloties konkursā!
Par katru nodoto makulatūras tonnu saņemsiet 5 kg A4 biroja papīru. Pārstāvjus lūdzam iepriekš zvanīt SIA „Līgatnes papīrs” pa tālruni 28328248.