mĒS PIEDĀVĀJAM IESPĒJU
BEZ MAKSAS
IZNĪCINĀT KONFIDENCIĀLOS DOKUMENTUS

 

sakums 3

  

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.
Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots mums, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!
Mēs piedāvājam bez maksas savākt uzkrāto makulatūru no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām.